Donate using PayPal

Photo listing : other (problem)

The most recent photos are listed first. See also photomap view.

This listing only shows photos within a square radius of 50 kilometres of the centre of Czech Republik.
Go to the national CycleStreets photo listings for photos beyond.

Křižíkova x Ke Štvanici Křižíkova ulice u bus nádraží Florenc. Zoufale vyřešený veřejný prostor.

Podchod A216: Podchod ulice Opatovské (3 segmenty schodů na severu, 2 na jihu, s kočárkovými rampami) lze objet po kruhovém objezdu.

Přejezd přes Novodvorskou

Přejezd přes Papírníkovu

Křížení ČS. Exilu Křížení frekventované ulice Československého exilu. Přechod pro chodce je situován jižně od křižovatky

Křížení Libušiny a Vnislavovy Dojezd k Výtoni. Rovně pokračovat druhým pruhem. Na další křižovatce trasy pokračují po překonání přechodu.

Přejezd přes ul. Na Slupi Snad první pražský přejezd pro cyklisty, z roku cca 2001 (první pokus o realizaci pražského úseku Greenwaye Praha - Wien). Obousměrná cyklostezka se pak přimyká k vozovce ulice Na Slupi, bez vyvýše ... [more]

Schody s lištami na Fügnerovo nám. Schodiště z Koubkovy do podchodu pod Legerovu je opatřeno lištami pro kočárky. Nepěkné místo.

Křížení Bělehradské Nesvětelná křižovatka Bělehradské je dost nepřehledná. Křížení ulice Bělehradské je v obou směrech vhodné překonávat s pomocí přechodu na severním rameni křižovatky.

Jiřího z Poděbrad Pohled ze severu.

Retardéry a kostky Nesmyslné retardéry 2x a kostky. Nejlepší zpomalení dopravy v této ulici jsou stejně chodci chodící po vozovce.

Hrdlo U Lužického semináře Zúžené obousměrné místo (5m) na konci ulice U Lužického semináře. Následně rozdvojení trasy do ulic Cihelné a U Lužického Semináře.

Zúžení u Karlova mostu Kolo se tudy v podstatě dá jen vést.

Mostecká Ulice plná chodců směřujících na most.

Průjezd Karlovými lázněmi Úzké místo s hustým provozem. Jeďte mezi kolejemi. Řidiči pochopí, že není bezpečné vás tu předjíždět. Nejen Auto*Mat zde chce pěší zónu s průjezdem tramvají a kol.

Kolona před Národním divadlem Kolonu lze předjíždět asertivně a zároveň opatrně po tramvajových kolejích a pak se včas řadit zpět. V opačném směru nejeďte blízko dveří aut. Lépe je jet uprostřed pruhu. Řidiči poc ... [more]

Obousměrka Haštalská Touto částí ulice mohou kola v obou směrech. Od léta 2009.

Stezka na Ládví Stezku sdílíte s chodci. Nicméně je tu dost místa pro všechny.

Průjezd domem Pozor na chodce.

Frekventovaná pěší zóna Průjezd chodecky frekventovaným prostorem u stanice metra Ládví. Průjezd cyklistů od stanice metra do Burešovy ulice vyznačen piktokoridorem.

Kolony v Plynární V tomto kusu Plynární se především odpoledne tvoří velké kolony. Dlouho trvá, než semafor pustí auta na magistrálu. Vy ji můžete snadno předjet po širokém chodníku. Jinak v ostatních částech Plynár ... [more]

Dukelských Hrdinů x Kostelní Křižovatka Dukelských Hrdinů x Kostelní.

Křížovatka Kapitána Jaroše Dva nové jednosměrné přejezdy pro cyklisty dle šipek. Nově přechod a široké ostrůvky. Nově je umožněno bezpečné nepřímé odbočení ke Štrossmayerovu náměstí. V roce 2012 konečně došl ... [more]

Úzký chodník Úzké chodníky u podjezdu pod železniční tratí.

Horejšek Rašínova nábřeží Objízdná ulice pro případ, že nějaká akce téměř či zcela zneprůjezdní náplavku. Pro pomalou a ohleduplnou jízdu lepší široký chodník. Rychlejší varianta po vozovce. Nejlépe uprostřed ... [more]

Křížení Plzeňské, rychlý provoz A133: Nebezpečné křížení ulice Plzeňské. Čtyřproudovka, auta zde jezdí >80 km/h.

Kamenitá cesta ve sjezdu Extrémní nerovnosti, kameny v cestě na sjezdu.

Panelka z Bílé Hory Alternativa tvořená panelkou a následně pěšinkou.

Nádražní X Vltavská A1, Križovatka Nádražní x Ostrovského. Ve směru do centra pozor na auta odbočující vpravo. Hned za křižovatkou také vjíždíte do cestě tramvaji. Ohlédněte se po ní.

Cestička podél tramvajové trati Podél tramvajové trati vede jen vydlážděná pěšinka. Škoda, že se tu při stavbě trati nepovedlo postavit plánovanou cyklostezku.

Pěší a bruslaři na cyklostezce A26: Cyklostezka Rokytka je poměrně frekventovaná, především bruslaři.

Výluka mezi lávkami, Rokytka Uzavírka úseku mezi lávkami přes Ocelářskou a Freyovu na A26. Schody ze stezky od Hloubětína. Poté pokračujte povrchově pod lávkou. Přerušení cca do poloviny roku 2013, než bude postaven bytov ... [more]

Kočičí hlavy ve Vodičkově Snad nejhorší novodobá pražská dlažba. Kočičí hlavy s ostrými hranami a občasnými vyvýšenými prahy. 150 metrů po tramvajovém pásu je navrženo snad tak, aby cyklisty přímo vyhánělo, a to ... [more]

Hybernská Hybernská bývá ve směru z centra ucpaná, zvlášť v odpoledních hodinách. Směrem k Bulharu má už dva pruhy, kde hodně parkují dodávky.

Vokáčova x Budějovická Křížení Budějovické a Vokáčovy, trasa A41 kříží spojku od Brumlovky na Kavčí Hory. Chodníková stezka končí.

Budějovická x Olbrachtova Křížení Budějovické a Vyskočilovy, ve směru do centra je za křižovatkou nájezd na chodníkovou stezku A41.

Budějovická x Antala Staška Křižovatka Sedlčanské a Budějovické od centra. A41 se napojuje na hlavní ulici Budějovickou.

Dvorce Odbočení z A2 nahoru na Prahu 4

Přechody a chodník u benzínové pumpy (60m) Nepříjemné přechody u benzínové pumpy, mezilehlý chodník. Legální jízda přes pumpu aspoň směrem z centra. Při sčítání v roce 2007 zde ze 700 cyklistů vedli kolo dva.

Přejezd přes Patočkovu Při přestavbě křižovatky Malovanka byl vytvořen přejezd pro cyklisty přes Patočkovu u křížení s ulicí Pod Královkou.

Lávka pro pěší (100 m) Úzká lávka (rozdělená na dvě souběžné cesty) pro pěší přes ulici Patočkovu.

Cykloobousměrka Ke Klubovně

Bahnitá pěšina u Prokopského potoka A33: Rozježděná, rozbahněná pěšina.

Jičínská x Přemyslovská Semafory. Jičínskou ulicí lze snadno jet dolů. Nahoru celkem také, auta mají snadnou možnost předjíždět kolo po kolejích.

Flora A24: Začátek cyklopruhu na ulici Vinohradské směrem z centra. Směrem do centra vede až skoro k semaforu pohodlný piktokoridor.

Jana Želivského x U Nákladového nádraží Doporučená trasa po chodníku. Semafory. Předsazené prostory pro kola v křižovatce.

Přerušená Ocelářská Ulice přehrazená. Vysoké obrubníky do úrovně chodníku. Umožnit průjezd kol přirozeně nikoho nenapadl.

Panelová cesta U Elektry Rozbitá panelačka v ulici U Elektry. Po výstavbě rezidenční čtvrti jistý provoz. Na cyklostezku Rokytka je možné dostat se po cca 100 m dlouhé pěšině od ulice U Elektry vpravo.

Úzké chodníkové cyklostezky A1: Úzké vyhrazené pásy pro cyklisty na chodnících po obou stranách Podbabské, dále zužované lampami.

Přechod, úzká stezka A21: Přechod s pokynem sestoupit z kola. Prudké rampičky. Začátek úzkého chodníku s možností jet ulicí K Dolům.

Přechod, úzká stezka A21: Přechod s pokynem sestoupit z kola. Chodníková cyklostezka je nepříjemně úzká. U obrubníku je prudká rampička.

Podjezdy u modřanské polikliniky Křižovatku podjedete podchody. Pozor na chodce.

Podchod pod ul. Generála Šišky A21: Podchod pod křižovatkou v Modřanech - chodci. Přístup po schodech k tramvajovému výtahu.

Buspruh Vídeňská Silný provoz aut. Jeden i více autobusů v pruhu za minutu. Ve směru k nemocnici do kopce tudíž těžko sjízdný pro kola. Pruh platí jen ve všední dny 6-10, 14-19. Ve směru dolů lze lépe jet vedlejší Thom ... [more]

Nepřehledný přejezd přes Voctářovu Na přelomu roku 2011/2012 byl vyznačen přejezd přes Voctářovu a vyznačen průjezd přes Elsnicovo náměstí. Ve směru do centra je průjezd dost nepřehledný!

Křížení Kutnohorské A44: Křížení Kutnohorské je sice opatřeno vhodně umístěným přechodem, provoz je ale i tak značně silný.

U Slatiny Oba vjezdy na cyklostezky jsou od silnice zahrazeny panely, které sice spolehlivě brání vjezdu aut na cyklostezku, současně ale také ponechávají velmi úzký průjezd např. vozíkům.

Křížení Národních hrdinů 1, Z37 : Křížení silnice mezi D.Počernicemi a Štěrboholy bylo doplněno přejezdem pro cyklisty. Přesto buďte opatrní. (pozn.: Fotografie ukazuje předchozí stav).

Křížení Českobrodské A44, X114: Průjezd ul. Českobrodskou - úzký chodník, nebo řazení s auty před světelnou křižovatkou.

Křížení Broumarské 1: Křížení s ulicí Broumarskou v Kyjích. Provoz. V místě je vyvýšený přechod pro chodce, který lze použít.

Strmé klesání 1: Velmi strmé klesání z Vinice do Hrdlořez, dole vjezd do nepřehledné křižovatky.

Budějovická x Na Strži C14, A41: Řazení před křižovatkou s ulicí Na Strži. Tady provoz zhoustne. Vlevo je patrné vedení trasy A26 po chodníku, napojení je možné na přechodu vedoucímu k metru.

Křížení Novovysočanské Nepříjemné křížení ulice Novovysočanské, především od Balkánu ve vnitřním oblouku zatáčky! (lze se přesunout o 50m vpravo). Směrem d.c. následuje průjezd přes pumpu.

Stoupání Sokolovské Stoupání z Karlína do Libně není dlouhé, ale je nepříjemné. Na chodníku občas parkují dodávky a je úzký, chodců však málo. Pokud jedeme v pruhu pro auta, nemají nás jak bezpečně předjíždět. ... [more]

Křižovatka Švábky Sokolovskou ulicí lze projet jen od Karlína. Ve směru do Karlína zajišťuje bezkolizní průjezd jen když jede tramvaj. Jinak je nutné použít zdlouhavý přechod přes ulici U Rustonky. Z té vedou cyklopruhy ... [more]

Zakázaný průjezd křižovatkou I povrchovou částí mimoúrovňové křižovatky Patočkovou ulicí nelze projet legálně na kole. Cesta vede bočními uličkami a po chodnících.

Přejezd Patočkova Při stavbě tunelu Blanka byl vytvořen přejezd přes Patočkovu u křížení s ulicí Na Hubálce.

Cykloobousměrka Lidická Od prosince 2011 je Lidická ulice směrem na Anděl legálně průjezdná pro kole. Není nicméně dovolený souvislý průjezd od Palackého mostu na světelné křižovatce se Zborovskou. Legálně je možný ... [more]

Úsek bez cyklopruhů Nepříjemný úsek mezi dvěma částmi cyklopruhu na Hořejším nábřeží. Možnost jet po frekventované vozovce, úzkém chodníku či hrbolaté náplavce.

Úzký chodník, značený k vedení A33: Úzký, nepřehledný a používaný chodník mezi lávkou přes Bucharovu a zastávkou autobusu. Značený úsek s pokynem vedení kola.

Panelová cesta za Pekařskou A33: Panelová cesta za sklady v ul. Pekařské. Spolu s výstavbou okolních nových domů nezanikla.

Křižovatka U Seřadiště a Bartoškovy A23 zde kříží ulici U Seřadiště. Nové řešení místa s vybudováním tří návazných cyklostezek je s ohledem na prostorové poměry a možnost, které byly promarněny, naprosto tragic ... [more]

Stoupání Chorvatskou Chorvatská ulice s provozem je poměrně strmá a dlážděná, ve střední části bez chodníku (po něm se dají objet alespoň auta čekající před Korunní).

Vyšehradský tunel (50m vedení kola) Úzký tunel dlouhý 30 metrů. Vedete-li kolo, nevyhnete se. Jedete li opatrně, vyhnete se. Značky přikazují vést kolo. Denně tudy projede (v sezóně) cca 2000 cyklistů. Vyskytují se zde ne ... [more]

Trojská lávka (300m) Lávka v Tróji má pokyn vést kolo v úseku dlouhém přes 300 m. Silný provoz pěších především o víkendech. Překonávejte ohleduplně.

Průjezd zastávkami Hlubočepy Vjezd z chodníčku na viaduktu do tramvajových zastávek Hlubočepy. Pro možné čekající cestující je lepší projet kus po tramvajovém pásu. Pozor na tramvaje!

Obousměrný sjezd z mostu Pro cyklisty legálně zobousměrněné rameno ulice Za Elektrárnou od mostu. Směrem do Stromovky se dá s výhodou pokračovat po chodníku, který vede právě ke konci tohoto ramene (dva metry po vyjeté ces ... [more]

Stezka podél kanálu Nová cyklostezka A1 je zatím trošku užší.

Podbabská x Ve Struhách Od severu končí cyklochodník a začíná cyklopruh. Světla pro přechod hned za křižovatkou.

Kaprova Legálně po směru šipky. V protisměru Platnéřskou o ulici vedle.

Široká Legálně jen po směru šipky.

Protisměrka Sokolovská Sokolovská je ve směru z centra tady na začátku jen pro tramvaje. Je možné se sem dostat po přechodu. Pozor na tramvaj!

Protisměrka Chlumova Směr Tachovské náměstí v protisměru. Úzká, buďte připraveni zastavit u řady zaparkovaných aut.

Protisměrka Prokopovo náměstí Směr Tachovské náměstí v protisměru.

Cesta k Dubečku Polní cesta.

Přechod Rabakovské, rychlý provoz Přechod pro chodce přerušující cyklostezku, rychle projíždějící auta, vysoké obrubníky (!).

Křížení železniční trati Pěšina se kříží s železniční tratí k nákladovému nádraží, nutno přenést kolo přes koleje. Provoz je slabý, ale vlaky stále ještě jezdí.

Veselská Veselská je dle všeho od kruhového objezdu až ke Kbelské se zákazem vjezdu pro kola, navíc bez chodníků. Na Kbelské ústí do mimoúrovňové křižovatky. Je zde velký provoz, ale padesátka a dostatečně široké pr ... [more]

Serpentina na lávce A27: Lávka přes ul. Kbelskou. Úzký profil, chodci, svah a zatáčka 180°.

Obtížně sjízdný retardér Retardér se objevil ve zrekonstruované ulici na značené cyklotrase. Nutí velmi výrazně snížit rychlost nejen auta, kterých tu moc nejezdí, ale i na kole. Zvláště ve sjezdu nepříjemné. MČ P8 ... [more]

Křižovatka s tramvajemi A42, A254: Palmovka - pozor na tramvaje a tramvajové koleje. V létě 2011 tudy byl konečně zlegalizován průjezd. Z Libeňského mostu do ulice Na Žertvách a Zenklovy z centra se jezdí po tramvajovém pás ... [more]

Frekventovaná ulice Voctářova Úsek Voctářovy ulice od Kauflandu po Elsnicovo náměstí bez cyklopruhů.

Frekventovaná ulice, dlažba Silný provoz aut v ul. Na Klárově, mimoto kočičí hlavy a stoupání směrem z centra.

Botanická zahrada Pohled směrem do centra.

Cykloobousměrka Bílkova V rámci projektu Bezpečné cesty do škol byl pro cyklisty zobousměrněn průjezd kolem SPŠ v Dušní ulicemi Dušní a Bílkovou, od ulice Milosrdných po ulici Elišky Krásnohorské.

Frekventovaná pěší zóna A25, A251: Náměstí Republiky - chodci, dlažba. Nejvhodnější průjezd je po pásech jemnější dlažby podél tramvajových kolejí. Pozor chodci kolo na rozdíl od tramvaje neslyší. Buďte ve střehu.

Přeplněná pěší zóna Zlatý Kříž Dolní část Václavského náměstí je pěšími velmi frekventovaná, pravidelně se zde konají také různé trhy nebo veřejné akce, které prostor dále zahušťují, často až na hranici ... [more]

Kolony na mostě Legií Kolona na mostě sahá zpravidla cca ke Střeleckému ostrovu. Objetí po tramvajovém pásu vyžaduje rychlost a zařazení zpět do rozjíždějící se kolony ve správnou chvíli. Objetí po vytížěném chodn ... [more]

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/photos/general/bad/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.