Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #43533

Seifertova - Příběnická

Rozplet chodníků před začátkem stezky A25. Nájezd od Žižkova nejlepší z Příběnické, od centra z pravého chodníku Seifertovy. Sjezd na centrum je možný po obou stranách Seifertovy, na Žižkov lépe přejet most.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/location/43533/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.