Donate using PayPal

Photomap

Photo number: 43235

Location on:
Photo #43235

Chodníky se zákazem vstupu

Chodníky tramvajového viaduktu jsou dost široké a oddělené od tramvají; nemají ale dostatečně vysoké zábradlí k tomu, aby na ně mohl být umožněn vstup. Při jízdě směrem dolů buďte opatrnější.

Comments reflect the views of the original submitter only.

Icon Tweet this

Google Street View

Street View panel will appear here.

Google Street View at, or near to this location, where available.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/location/43235/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.