Donate using PayPal

Photomap

Photo number: 42931

Location on:
Photo #42931

Náměstí Jana Palacha

Semaforům je možno se vyhnout přes Alšovo nábřeží. Ulice s tramvají je hrubě dlážděná, jinak je křížení s Křižovnockou vcelku přehledné. Světelná křižovatka bývá ucpaná směrem na jih, celkově je zde velmi silný provoz.

Comments reflect the views of the original submitter only.

Icon Tweet this

Google Street View

Street View panel will appear here.

Google Street View at, or near to this location, where available.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/location/42931/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.