Donate using PayPal

Photomap

Photo number:
Photo #42788

Přesmyk na cyklostezku přes přechod

Konec cyklostezky na jižním chodníku ulice U Plynárny. Stezka končí přímo frekventovanou tramvajovou zastávkou. Směrem z centra lze pokračovat po chodníku nebo v provozu, směrem do centra je třeba přesmýknout se, ideálně s použitím přechodu. Někdy se už od světelné křižovatky jede po jižním chodníku.

Comments reflect the views of the original submitter only.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/location/42788/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.