Donate using PayPal

Photomap

Photo number: 42779

Location on:
Photo #42779

Přejezd přes Silačskou

Přejezd pro cyklisty přes ulici Silačskou. Přesmyk cyklostezky A41/A42 z jedné strany hlavní ulice na druhou, následovaný křížením boční ulice Trenčínské. Stejně smysluplné (a o čtyři plechy úspornější) by bylo využít k překřížení právě vyústění Trenčínské a protilehlý vjezd do garáží.

Comments reflect the views of the original submitter only.

Icon Tweet this

Google Street View

Street View panel will appear here.

Google Street View at, or near to this location, where available.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/location/42779/
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.