Donate using PayPal

Cycling in Czech Republik

The local group for this area has not added any information yet - come back soon!

Other areas …

Latest photos of the area

See also a full list of photos in this area.

Antala Staška x Na Strži Pohled ze západní strany ulicí Antala Staška.

Anděl A1, A14: Pěší zóna na Andělu - jeďte v koridorech tramvají.

Strmé klesání 1: Velmi strmé klesání z Vinice do Hrdlořez, dole vjezd do nepřehledné křižovatky.

Zkratka Kyjemi Alternativka k A25, zkracuje průjezd starými Kyjemi a ubírá jedny schody. Lednická ulice a pak pěšina za tratí. Trasu zaslal Ivo Petrouš.

Křížení Broumarské 1: Křížení s ulicí Broumarskou v Kyjích. Provoz. V místě je vyvýšený přechod pro chodce, který lze použít.

Křížení Českobrodské A44, X114: Průjezd ul. Českobrodskou - úzký chodník, nebo řazení s auty před světelnou křižovatkou.

Křížení Národních hrdinů 1, Z37 : Křížení silnice mezi D.Počernicemi a Štěrboholy bylo doplněno přejezdem pro cyklisty. Přesto buďte opatrní. (pozn.: Fotografie ukazuje předchozí stav).

U Slatiny Oba vjezdy na cyklostezky jsou od silnice zahrazeny panely, které sice spolehlivě brání vjezdu aut na cyklostezku, současně ale také ponechávají velmi úzký průjezd např. vozíkům.

Křížení Kutnohorské A44: Křížení Kutnohorské je sice opatřeno vhodně umístěným přechodem, provoz je ale i tak značně silný.

Frekventovaná veřejná cesta A23, 11: V okolí Hostivařské přehrady velká frekvence chodců. Trasa může být až obtížně průjezdná.

Velmi strmé stoupání Velmi strmé stoupání (ale krátké). Objízdná trasa po některé z vyšlapaných cest vlevo.

Odbočka do Řeporyj Trasa do Řeporyj je úzká, prudká a hrbolatá.

Křížení ulice K Vodě Trasa Greenwaye Botič zde kříží ulici K Vodě, vysoký obrubník je řešený malým nájezdem.

Přechod přes ul. K Horkám A23, 11: Přechod přes frekventovanou ulici K Horkám.

Začátek zcyklostezkovaného úseku A41 Začátek chodníkové cyklostezky A41 v úseku Spořilov - Kačerov, zprovozněné v červnu 2012.

Podchod pod Spořilovskou Podjezd pod ulicí Spořilovskou. Cyklostezka vede po rampách s nepřehlednými rohy, buďte opatrní.

Přejezd přes Severní ul. 1 Přejezd pro cyklisty na vjezdu ze Spořilovské do starého Spořilova. Chodníková stezka se zde láme v ostrém rohu.

Přesmyk na cyklostezku přes přechod Konec cyklostezky na jižním chodníku ulice U Plynárny. Stezka končí přímo frekventovanou tramvajovou zastávkou. Směrem z centra lze pokračovat po chodníku nebo v provozu, směrem do centra ... [more]

Přejezd přes Trnavskou Přejezd na Trnavskou ulici na chodníkové cyklostezky podél Severovýchodní ulice I.

Cyklostezka podél Severovýchodní Chodníková cyklostezka podél Severovýchodní ulice I.

Rušná křižovatka s řadícími pruhy A23: Neřešený úsek mezi cyklopruhy v Záběhlické a cyklostezkou v ulici U Plynárny. Ve směru trasy A23 vyžaduje křižovatka i pro přímou jízdu řazení do druhého pruhu, proto se zprav ... [more]

Roztylské náměstí Přejezd pro cyklisty na Roztylském náměstí. Chodníková cyklostezka zde přechází k parkovišti níže za zastávkou.

Přechod přes Žilinskou Chodníková cyklostezka A41 přerušena přechodem na světelné křížovatce. Stavební příprava na budoucí přejezd pro cyklisty, který vznikne při rekonstrukci signalizace.

Cyklostezka podél Severozápadní I Chodníková cyklostezka podél Severozápadní ulice I, odbočení do uliček starého Spořilova přes místo pro přecházení s vysokým obrubníkem.

Lávka přes Botič Lávka přes Botič pod Hamerským rybníkem, pouze pro bezmotorovou dopravu.

Chodník se zdviženými kořeny Chodník podél Hamerského rybníka je nerovný (kořeny stromů napříč asfaltem) a zpravidla velmi frekventovaný.

Přejezd u vjezdu do depa Kačerov Přejezd pro cyklisty na stezce A41/A42 na vjezdu do Depa Kačerov. Blízká zastávka má cyklostezkový bypass.

Odbočení do Lahovic Odbočení z trasy A1 na lávku pod Pražským okruhem směr Lahovice, popř. Zbraslav.

Vjezd do nepřehledné zatáčky A23,11: Velmi nepříjemný výjezd do vnitřního oblouku nepřehledné zatáčky u křižovatky ulic U Záběhlického zámku a Ke Spořilovu. Směrem z centra vjíždějte velmi opatrně! Místo se objev ... [more]

Odbočení k Berounce Odbočení za Radotínským přístavem, začátek cyklostezky A1 podél Berounky. Začátek chodníčku k Radotínskému přístavu.

Výpadová u Radotínského přístavu, silný provoz aut i cyklistů Velmi silný provoz pěších i cyklistů, chodník podél přístavu je velmi úzký, směrem z centra bez snížené obruby. Tady vládnou auta, tak si dejte pozor.

Křížení cyklostezek u Lahovického mostu Trasa A1 vede z vedlejší ulice K Sádkám pod most a dále podél Berounky, na most vesou cyklostezky směr Zbraslav.

Lávka přes Botič Pěší lávka přes Botič, strmější nájezdy.

Přerušení cyklostezky vjezdem na obslužnou komunikaci Cyklostezka A42 je zde vedena po jižním chodníku ulice Podle Kačerova a je přerušena na vjezdu do garáží neoznačeným křížením bez zřetelné úpravy přednosti.

Odbočení z A1 do Velké Chuchle ODbočení trasy A112, směr Velká Chuchle, Slivenec, Barrandov. Vjezdu na cyklostezku motorovým vozidlům zde brání citybloky.

Estakáda v Malé Chuchli Estakáda přemosťující Strakonickou.

Vyústění ulice Na Nivách Cyklotrasa A41/A42 vychází z ulice Na Nivách, začátek chodníkové stezky podél ulice Podle Kačerova.

Vjezd na cestu podél zahradnictví Vjezd na cestu podél Botiče (prokázaná v historických mapách od r. 1860) může být zahrazen.

Cesta podél zahradnictví Cesta od zahradnictví v Záběhlicích směrem k Toulcovu dvoru. Její nepřetržitá existence je prokázaná od roku 1860 (vojenská mapa, historické ortofoto).

Odbočení do Malé Chuchle Zde se k Vltavě připojuje horní" cesta do Hlubočep

Křížení cest za zahradnictvím Křižovatka cest za zahradnictvím pod Trojmezím. Greenway odbočuje zpoza zahradnictví (cesta na snímku) doleva (na východ).

Konec ulice Na Nivách Trasa A41 přechází z ulice Na nivách na jižní chodník Michelské, který je cyklostezkou až po metro Kačerov.

Poslední šipka na A23 Rozcestník trasy A23 ukazující směrem na Záběhlice. Greenway Botič pokračuje severně, A23 stoupá po asfaltce k sídlišti Košík.

Odpočívka pod mostem Inteligence 2 Odpočívka, informační panel (zatím prázdný).

Odpočívka pod mostem Inteligence Cyklistická odpočívka na novém úseku A1.

Autobusová zastávka Kačerov A42: Kačerov. Končí značený úsek A41. Budoucí trasa A42 prochází prostorem azutobusových zastávek u metra. Ačkoliv jsou zastávky převážně výstupní, dbejte na bezpečnost čekajících.

Cyklostezka A1, úsek z června 2012 Výstavba cyklostezky odkryla staré schody od Strakonické.

Přechod u Michelské Z chodníku, po kterém povede A42, vede odbočení k ulici Budějovické po světelných přechodech přes Michelskou.

Úzký chodník podél Botiče Chodníček podél Botiče je v tomto místě Greenwaye velmi úzký.

Odbočení na jižní chodník Barrandovského mostu Z trasy A1 tu jde od jihu odbočit na Barrandovský most, trochu si ukrátit cestu (a minout sčítač).

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/area/page9.html
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.