Donate using PayPal

Cycling in Czech Republik

The local group for this area has not added any information yet - come back soon!

Other areas …

Latest photos of the area

See also a full list of photos in this area.

Sjezd ze stezky Rokytka Svépomocí vybudovaná rampa je nejlepším spojením z náspu stezky do ulice Poděbradské.

Nádraží Modřany Tramvajový výtah Nádraží Modřany -> Sídliště Modřany. Přístupný rampami z podchodu od stezky A2.

Park nad Mrázovkou Do klidných uliček vilové čtvrti nad Smíchovem se dostanete přes park, kudy vede pozvolna stoupající široká cesta. Nicméně je tu zákaz vjezdu i na kole. S ohleduplností nejdál dojedete.

Kousek pro každý směr jinou ulicí.

Pěšinka se zábradlím (100 m) Z ulice Za Botičem vychází úzká pěšinka se zábradlím. Jízda na kole je možná jen velmi opatrně.

Cyklostezka A2 Chodníková stezka na nábřeží Ludvíka Svobody.

Na Balkáně Ulice s dlažbou.

Myslíkova Jízda těsně u tramvajových kolejí podél zaparkovaných aut. Časté kolony především ve směru k Mánesu. Pozor na nelogické dávání přednosti autům z ulice Odborů.

Přeplněná pěší zóna Zlatý Kříž Dolní část Václavského náměstí je pěšími velmi frekventovaná, pravidelně se zde konají také různé trhy nebo veřejné akce, které prostor dále zahušťují, často až na hranici ... [more]

Most Průmyslová Směr Hostivař. Chodník je pouze na východní straně tohoto vysokého mostu.

Kolony na mostě Legií Kolona na mostě sahá zpravidla cca ke Střeleckému ostrovu. Objetí po tramvajovém pásu vyžaduje rychlost a zařazení zpět do rozjíždějící se kolony ve správnou chvíli. Objetí po vytížěném chodn ... [more]

Mostecká Ulice plná chodců směřujících na most.

Jana Želivského x U Nákladového nádraží Doporučená trasa po chodníku. Semafory. Předsazené prostory pro kola v křižovatce.

Prosek (***) Mělká. Peron přístupný prověřeným výtahem. Legálně ovšem schody.

Palmovka (západ, **) Mělká. Z nástupiště eskalátory, pevné schody do vestibulu a eskalátory z vestibulu ze čtyř stran tramvajové křižovatky.

Náměstí Míru (**) Hluboká (dokonce nejvíce). Eskalátor z nástupiště, pevné schody do vestibulu. Zábradlí a provoz na povrchu.

Ládví *** Mělká. Dostatečně prostorný výtah z peronu na povrch, také eskalátor nahoru. Na jižní straně Střelničné ulice vede z vestibulu rampa.

Kolbenova (****) Hluboká. Eskalátor do úrovně ulice.

Karlovo náměstí (Karlovo nám. **) Hluboká. Eskalátor z nástupiště, pevné schody do vestibulu. Druhý vestibul je přístupnější.

Invalidovna (****) Hluboká. Eskalátor do úrovně ulice.

Českomoravská (****) Hluboká. Eskalátor do úrovně ulice.

Praha - Masarykovo nádraží Praha, Masarykovo nádraží. Linky se zjednodušenou přepravou S1 (Praha - Český Brod - Kolín ), S2 (Praha, Nymburk - Kolín), S4 (Praha - Kralupy n.Vlt.), částečně také Linka S5 (Masarykovo nádraž ... [more]

Náměstí Republiky (Masaryčka **) Hluboká. Z nástupiště dvoje eskalátory, Z úrovně ulice do vestibulu pevné schody, eskalátor směrem nahoru.

Mánesův most A24. Mánesův most nabízí solidní šířku a není na něm příliš silný provoz.

Mánesova x Jiřího z Poděbrad A24. Vjezd z Mánesovy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Park buď objedeme zprava, nebo projedeme přímo.

Malostranská (****) Hluboká. Eskálatory (2x) až na povrch.

Komise pro cyklistickou dopravu Magistrát hl.m. Prahy - Komise Rady hl.m.Prahy pro cyklistickou dopravu (zápisy z jednání).

Lužiny (* nebo ***) Mělká. Neprověřený výtah (jinak pevné schody z nástupiště).

Luka (*) Mělká. Pevné schody z nástupiště do vestibulu na úrovni 1. patra. Výtah od perónu k vestibulu je příliš malý.

Praha - Libeň Praha-Libeň. Linka se zjednodušenou přepravou S1 (Praha - Český Brod - Kolín ). a S41 (Roztoky - Libeň). O víkendu jezdí až na Nádraží Hostivař, ale bez zjednodušené přepravy kol. Nástupiště dostupná z p ... [more]

Rozbité chodníky i vozovka A16: Libeňský most je v havarijním stavu. Chodníky značené jako stezky pro chodce a cyklisty jsou velmi hrbolaté. Rozhodně lépe jet po silnici (i když taky nic moc).

Letenská Letenskou ulicí je zbytečné jezdit. Tramvaje a auta tu uvíznou v zácpě. Navíc je ulice úzká a s kostkami. Jeďte přes Kampu.

Stezka lesoparkem Stezka vyrůstajícím lesoparkem. Neosvětlená. Právě podél ní má v budoucnu vést silnice propojující Novou Toužimskou a Veselskou. Proti silnici protestuje lokální sdružení Cyklojízda Letňany.

Stojan, poliklinika a úřad MČ Praha 6 Volný stojan typu U, budova polikliniky a dočasného úřadu MČ Praha 6

Lazarská x Spálená Křižovatka s hustým provozem tramvají a částečným provozem aut. Hlavní je spálená, ale tramvaji dejme přednost kdykoliv je to možné.

Zatočené stoupání po rampě u trubky metra.

Lávka podél dálnice V Rybníčkách A230: Po dokončení mimoúrovňové křižovatky V Rybníčkách byl krátný mostek přes železniční trať nahrazen dlouhým chodníkovým úsekem s rampami.

Lávka Roztyly Lávka přes dálnici.

Lávka Dvě lávky několik stovek metrů od sebe na trase ŘE-HL.

Serpentina na lávce A27: Lávka přes ul. Kbelskou. Úzký profil, chodci, svah a zatáčka 180°.

Rampa na lávku přes Patočkovu Severní vjezd na lávku přes Patočkovu ulici je bezbariérový.

Výluka mezi lávkami, Rokytka Uzavírka úseku mezi lávkami přes Ocelářskou a Freyovu na A26. Schody ze stezky od Hloubětína. Poté pokračujte povrchově pod lávkou. Přerušení cca do poloviny roku 2013, než bude postaven bytov ... [more]

Na most nemá cenu do poloviny roku 2013 najíždět. Je tam rozestavěný barák a snášeli byste schody navíc zbytečně. Pro stezku A26 do Hloubětína pokračujte povrchově.

Lávka pro pěší (100 m) Úzká lávka (rozdělená na dvě souběžné cesty) pro pěší přes ulici Patočkovu.

Lávka přes D1 Lávka 3m šířka. Pěší zóna s povolením kol. Opatrně na chodce.

Chaplnovo náměstí Chaplinovo náměstí, trasa do města přechází přes lávku.

Lávka přes ulici K Barrandovu (200m) Překonání ulice K Barrandovu. Na lávce jsou strmé nájezdy a značky Cyklisto, sesedni z kola, světelná křižovatka je pro cyklisty nebezpečná (odbočující auta nedávají cyklistům před ... [more]

Cyklostezka Lannova Cyklostezka podél ulice Lannova. V rámci rekonstrukce parku mezi ulicí Lannova a nábřežím Ludvíka Svobody byla vybudována cyklostezka výrazně zlepšující napojení pravobřežní A2 a oblasti náměstí Rep ... [more]

Stoupání K Vodojemu Trasa z Radlic na Malvazinky. Překřižte Radlickou a do kopce.

Želivského Pohled z centra po Vinohradské.

Křížení Libušiny a Vnislavovy Dojezd k Výtoni. Rovně pokračovat druhým pruhem. Na další křižovatce trasy pokračují po překonání přechodu.

Křižovatka Ondříčkova x Slavíkova Křižovatka cest na pomezí Žižkova a Vinohrad.

Křižovatka u Národního divadla Křižovatka páteřních tras u Národního divadla. Silný provoz, kolony na mostě Legií, obtížně objízdné po chodnících. Směrem do centra objíždíme ulicí Divadelní.

Nádražní x Za Ženskými domovy Křižovatka Nádražní x Za Ženskými domovy. A1 pokračuje rovně.

Nádražní X Vltavská A1, Križovatka Nádražní x Ostrovského. Ve směru do centra pozor na auta odbočující vpravo. Hned za křižovatkou také vjíždíte do cestě tramvaji. Ohlédněte se po ní.

Moskevská x Ruská Tramvajová trať, předsazená stání pro cyklisty.

Křižovatka Generála Šišky Stezka A21 zcela mine křižovatku.

Vysoké obruby Křižovatka na holešovické straně Libeňského mostu.

Křižovatka u Mánesa A2. Konec náplavky u Mánesa. Pokračujte buď po nábřeží nebo po levém chodníku. Pokud chcete zelenou, musíte si ji namáčknout tlačítkem nebo zkusit štěsti s videotekcí. Doporučovaný postup pro ... [more]

Křižíkova x Ke Štvanici Křižíkova ulice u bus nádraží Florenc. Zoufale vyřešený veřejný prostor.

Křižovatka cest od Hlubočep, Jinonic, Butovic a Velké Ohrady.

Jiřího z Poděbrad Pohled ze severu.

Křižovatka Hodkovice Křižovatka značených cyklotras směrem na Jílové u Prahy.

Křižovatka pod Barrandovským mostem Celkový pohled na uzel u Barrandovského mostu.

Hlavní x Severní Nenajeďte omylem na dálnici.

Flora A24: Začátek cyklopruhu na ulici Vinohradské směrem z centra. Směrem do centra vede až skoro k semaforu pohodlný piktokoridor.

Křižovatka s Českobrodskou Křižovatka s Českobrodskou je frekventovaná s vysokými obrubníky a těžko se jí vyhýbá. Semafory.

Pohled od severu.

Křižovatka u parčíku Křížení budoucí A25 a spojovací odbočka k Českobrodské.

Bělehradská x Jugoslávská Křižovatka s tramvajemi. Pohled od severu.

Křížení Vrbovy Silný provoz, přechod o 50 metrů níže. Vyústění prudké spojky na stezku A22. Na Novodvorskou lze dojet po Vrbově po cyklopruhu i prudšími bočními ulicemi s menším provozem.

Křižovatka U Seřadiště a Bartoškovy A23 zde kříží ulici U Seřadiště. Nové řešení místa s vybudováním tří návazných cyklostezek je s ohledem na prostorové poměry a možnost, které byly promarněny, naprosto tragic ... [more]

Náměstí Jana Palacha Semaforům je možno se vyhnout přes Alšovo nábřeží. Ulice s tramvají je hrubě dlážděná, jinak je křížení s Křižovnockou vcelku přehledné. Světelná křižovatka bývá ucpaná směrem na jih, c ... [more]

Křížení Plzeňské, rychlý provoz A133: Nebezpečné křížení ulice Plzeňské. Čtyřproudovka, auta zde jezdí >80 km/h.

Křížení Nuselské (přechod) A23: Dobře vyřešené křížení ulice Nuselské, alternativně možné vedení kola po přechodu pro chodce.

Křížení Háje Křižovatka stezek.

Křížení Branické A224: Křížení relativně frekventované ulice Branické, bez přechodu pro chodce.

Křížení Bělehradské Nesvětelná křižovatka Bělehradské je dost nepřehledná. Křížení ulice Bělehradské je v obou směrech vhodné překonávat s pomocí přechodu na severním rameni křižovatky.

Odbočka Krejcárek Asfaltka k tunelu pod Vítkovem vpravo dolů, chodník nahoru na Vítkov uprostřed, chodník k ulici Pod Krajcárkem na Ohradu vlevo (nutno přenést koleje).

Králodvorská x Celetná Rovně k Prašné bráně.

Pěší zóna v Zenklově Pěší zóna s průjezdem kol. Když přijíždíte Sokolovskou je dobrým zvykem dát přednost tramvajím v kolizním směru, ač přednost nemají.

250m kočičích hlav na náplavce A2: Kočičí hlavy na výjezdu z náplavky pod Dvořákovým nábřežím (250m).

Vokáčova x Budějovická Křížení Budějovické a Vokáčovy, trasa A41 kříží spojku od Brumlovky na Kavčí Hory. Chodníková stezka končí.

A22: Přístupová komunikace k metru Opatov, po které vede trasa.

Stojan, restaurace U Boudů Městský stojan, restaurace U Boudů.

Stojan, Hriště Na Července Městský stojan typu U v parčíku v nové zástavbě u ulice Na Července.

Kolony na mostě do centra A251: Silný provoz na křižovatce před Štefánikovým mostem. Cyklopruhy křižovatku neřeší. Při větší délce kolony se auta řadí do dvou řad do cyklopruhu.

Kolony v Plynární V tomto kusu Plynární se především odpoledne tvoří velké kolony. Dlouho trvá, než semafor pustí auta na magistrálu. Vy ji můžete snadno předjet po širokém chodníku. Jinak v ostatních částech Plynár ... [more]

Kolbenova Kolbenova je poměrně frekventovaná, ale sjízdná. Několik bloků od Vysočanské parkují v jednom z pruhů auta a vedle sebe vytvářejí jakýsi neviditelný cyklopruh". Dále při dvou pruzích mají auta dost místa na p ... [more]

Knovízská Objezd zprivatizované Blažimské. Je tu kruhový objezd na trochu zbytečném místě.

Konec stezky Kamýk Doporučená trasa pokračuje doleva ulicí K Lesu.

Frekventovaná ulice, dlažba Silný provoz aut v ul. Na Klárově, mimoto kočičí hlavy a stoupání směrem z centra.

Vjezd na Klárov z jihu A1 pokračuje po chodníku a hned za rohem po přechodu přes ulici k Mánesovu mostu. Jinak rovně směr do Chotkovy ulice. Doprava na Staroměstskou.

Jízda v tramvajovém pásu A42: V dolní části (kde parkují auta), jízda v tramvajovém pásu. Buďte opatrní především směrem dolů.

Stezka ke Kbelům Propojení nového lesoparku s Kbely. Neosvětlená stezka.

Cykloobousměrka Ke Klubovně

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/area/page7.html
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.