Donate using PayPal

Cycling in Czech Republik

The local group for this area has not added any information yet - come back soon!

Other areas …

Latest photos of the area

See also a full list of photos in this area.

Most přes Čertovku Šipkami značená A1. Zleva se tu připojuji doporučená trasa od Malostranského nám. Buďte ohleduplní k chodcům.

Přejezd přes Vrbovu Přejezd pro cyklisty křížící Vrbovu ulici.

Nepřehledný přejezd přes Voctářovu Na přelomu roku 2011/2012 byl vyznačen přejezd přes Voctářovu a vyznačen průjezd přes Elsnicovo náměstí. Ve směru do centra je průjezd dost nepřehledný!

Signalizace a přejezd Vídeňská A22: Dříve smrtelně nebezpečné křížení vícepruhové ulice Vídeňské je od roku 2006 zabezpečeno světelnou signalizací a přejezdem. Přejezd je pouze dočasný a vyčkávací prostory jsou ... [more]

Světelný přejezd, Špejchar Přejezd pro cyklisty na cyklostezce z Letenských sadů do ulice U Vorlíků, přiléhá ke křižovatce u smyčky Špejchar. Přejezd má tlačítko, nemá videodetekci.

Milady Horákové x Badeniho Výjezd z Pelléovy na křižovatku s Milady Horákové. Cykloobousměrka pokračuje asfaltovým pásem přes tramvajovou křižovatku do ulice Badeniho.

Přejezd přes Patočkovu Při přestavbě křižovatky Malovanka byl vytvořen přejezd pro cyklisty přes Patočkovu u křížení s ulicí Pod Královkou.

Přejezd Patočkova Při stavbě tunelu Blanka byl vytvořen přejezd přes Patočkovu u křížení s ulicí Na Hubálce.

Přejezd přes Papírníkovu

Přejezd přes Novodvorskou

Přejezd Na Strži Přejezd pro cyklisty přes ulici Na Strži. Výzva na tlačítko, zelená souběžně s odbočujícími auty.

Přejezd přes ul. Na Slupi Snad první pražský přejezd pro cyklisty, z roku cca 2001 (první pokus o realizaci pražského úseku Greenwaye Praha - Wien). Obousměrná cyklostezka se pak přimyká k vozovce ulice Na Slupi, bez vyvýše ... [more]

Přechod, úzká stezka A21: Přechod s pokynem sestoupit z kola. Chodníková cyklostezka je nepříjemně úzká. U obrubníku je prudká rampička.

Přechod, úzká stezka A21: Přechod s pokynem sestoupit z kola. Prudké rampičky. Začátek úzkého chodníku s možností jet ulicí K Dolům.

Přechod přes trať do Čakovic Přechod pro pěší přes trať na Všetaty. Asfaltka navazuje na pěšinku.

Přechod ul. U Kunratického lesa Přechod mezi cyklostezkou a lesní cestou pro cyklisty. Není důvod (dokonce ani prostorový), aby zde nebyl přejezd.

Přechody a chodník u benzínové pumpy (60m) Nepříjemné přechody u benzínové pumpy, mezilehlý chodník. Legální jízda přes pumpu aspoň směrem z centra. Při sčítání v roce 2007 zde ze 700 cyklistů vedli kolo dva.

Přechod Rabakovské, rychlý provoz Přechod pro chodce přerušující cyklostezku, rychle projíždějící auta, vysoké obrubníky (!).

Odbočení na A223 Rozbočení tras A41 (značeno dočasně A223) a A42 (ve směru od Spořilova) do Krčea na Pankrác/Nuslí. Křížení ulice Podle Kačerova směrem k chodníkové cyklostezce je nově zajištěno přejezdem pro cy ... [more]

Přechod Kutnohorské Přechod pod mostem. Nepříjemný s rychle jedoucími auty.

Přechod Seifertovy a Italské Křižovatka Italské a Seifertovy. Při průjezdu přímo Seifertovou případně až k Bulharu pomáhají pikťáky a předsazené stopčáry. Je tu velký provoz a možnost jižního chodníku k Bulharu. P ... [more]

Přechod Hráského Přechod pro chodce přerušující cyklostezku.

Křížení ČS. Exilu Křížení frekventované ulice Československého exilu. Přechod pro chodce je situován jižně od křižovatky

Křížení Černokostelecké Přechod Černokostelecké není zrovna nejpřehlednější.

Kolony před nájezdem na okruh A14: Vyhrazený pruh BUS+taxi+cyklo výše platí pouze ve špičkách všedního dne. V dolní části Duškovy ulice jsou v řadících pruzích obvyklé kolony.

B+R Nové Butovice Hlídané stání B+R u stanice metra Nové Butovice. V rohu parkoviště, stojany na přední kolo. Vzdálenost do vestibulu cca 70 m.

Křižovatka před Prašnou bránou Křižovatka U Hybernů. Nepředvídatelný pohyb aut i chodců v rozsáhlé křižovatce. A25 zde vede směrem na náměstí Republiky.

Pozemek Českých drah Zde za Meetfactory začíná neoficiální zkratka zadem Smíchovského nádraží. V této části vede 100 metrů přes pozemek ČD. Obě brány však lze bez problémů objet.

Úzký chodník (600 m) A2: 600 metrů chodníku podél Povltavské ulice bylo při úpravě na cyklotrasu nesmyslně zúženo. Směr na Libeň je nyní přikázaný po vozovce, v reálu se ale dvě kola i nadále byť s obtížemi vyhnou. ... [more]

Cesta k Dubečku Polní cesta.

Politických vězňů Politických vězňů je nově od Jindřišské po Olivovu obousměrná. Ve směru k magistrále na ní stojí často dlouhé kolony, které občas napadne někoho agresivně předjíždět protisměrem.

Politických vězňů x Opletalova Hustý provoz i ve vedlejších ulicích. V Opletalově i Politických vězňů se pravidelně tvoří zácpy směrem k Opeře. Plno nervózních řidičů.

Poliklinika Barrandov Tramvajový výtah Smíchovské nádraží -> Sídliště Barrandov.

Křižovatka Pod Šancemi Křižovatka na trase 1. Praktická zkratka do Hloubětína a doporučená trasa do Vysočan.

Podbarvený úsek stezky mezi Vyšehradským tunelem a Podolskou ulicí.

Klidná obousměrná boční ulice přes Břevnov.

Křížení u Libeňského mostu Podjezd pod mostem, cyklopruh na křižovatce.

Napojení Podkovářské Příjezd na novou stezku je možný od ulice Podkovářské.

Podchod vlečky Chodník podchází vlečku.

Podjezd na kolejích Klesání a stoupání po kolejích pod magistrálou. Úzké místo. Držte pozici mezi kolejemi.

Podjezdy u modřanské polikliniky Křižovatku podjedete podchody. Pozor na chodce.

Strmé klesání / stoupání Strmé stoupání z podchodu pod Jižní Spojkou na Zahradní Město.

Průjezd Čelakovského sady Tady podjezd podchází magistrálu. Pozor v něm na chodce. Alternativa výjezdu Vinohradskou z centra směrem k Náměstí Míru (s využitím Římské). Také vhodné pro pokračování Bělehradskou.

Podjezd Čelákovická Opravený podjezd ulice Čelákovické pod železniční tratí na Kolín.

Podjezd Bubenské Chodci od metra. Místo schodů odbočit doprava na rampu.

Podchod pod ul. Generála Šišky A21: Podchod pod křižovatkou v Modřanech - chodci. Přístup po schodech k tramvajovému výtahu.

Podchod A216: Podchod ulice Opatovské (3 segmenty schodů na severu, 2 na jihu, s kočárkovými rampami) lze objet po kruhovém objezdu.

Schody s lištami na Fügnerovo nám. Schodiště z Koubkovy do podchodu pod Legerovu je opatřeno lištami pro kočárky. Nepěkné místo.

Úzké chodníkové cyklostezky A1: Úzké vyhrazené pásy pro cyklisty na chodnících po obou stranách Podbabské, dále zužované lampami.

Pobřežní cesta Odbočení z páteřní trasy A2 směrem na příčnou páteřní trasu A12 - A22

Piktokoridor na Kapitána Jaroše 13.12.2009: Cyklopiktokoridor na nábřeží Kapitána Jaroše

Chybějící chodník u Průmyslové Úsek s chybějícím chodníkem, pěší mají použít schodiště. Podél Průmyslové je v délce cca 150 metrů vyšlapaná pěšina, která se dá projet na kole.

Sešup do Prokopáku Terénní zkratka do Prokopského údolí po bahnité a prudké pěšince.

Pěšinka ke Krči Vyježděná pěšinka od lesa ke Krči.

Perunova Doleva Vršovice sešupem Chorvatskou. Doprava do Perunovy průjezd na kole legální nicméně blokovaný motoristy parkujícími v křižovatce.

Cyklopruh Jugoslávských Partyzánů 1.11.2009: Cyklopruhem ulicí Jugoslávských partyzánů

Pankrác (****) Mělká. Velmi prostorný (a pomalý) výtah, jinak pevná schodiště z vestibulu. Od 11.7.2012 je ve zkušebním provozu legálně použitelný staniční výtah.

Další možnost jak se dostat do Prokopského údolí. Je jich tu jaksi chaoticky více.

Panelka z Bílé Hory Alternativa tvořená panelkou a následně pěšinkou.

Panelová cesta za Pekařskou A33: Panelová cesta za sklady v ul. Pekařské. Spolu s výstavbou okolních nových domů nezanikla.

Panelka Panelka.

Stoupání mezi paneláky Stoupání boční ulicí.

Palmovka (východ, ****) Mělká. Z nástupiště eskalátory, výjezd do ulice Na Hrázi.

Palmovka Tramvajový výtah Palmovka -> Vozovna Kobylisy / Sídliště Ďáblice

Palackého most Auta mají dost místa na předjíždění po kolejích. Před Palackého náměstím se ale tvoří kolony a pak je to mezi auty a tramvajemi těsné.

Ovocný trh Průjezd Ovocným trhem. V místech se nepravidelně konají trhy.

Olšanská V Olšanské není přílišný provoz na její čtyři pruhy. Auta mají dost prostoru na předjíždění.

Odbočka z panelky Z panelky odbočuje budoucí cyklotrasa.

Napojení Nad Vinným potokem A23, A421: Odbočení do ulice Nad Vinným potokem kříží frekventovanou ulici U Plynárny.

Odbočka ledárny A2 pokračuje po doleva ulici. Doprava z ní odbočuje úzká stezka do rekreačního areálu.

Odbočka na Kunratice hned u Vídeňské ulice.

Odbočka do Klukovic Odbočka u dětského hřiště.

Odbočka K Jezu Mírně doleva podél Vltavy vede široká stezka, kudy jezdí hodně bruslařů. Rovně je možnost do ulice Vltavanů, kde se vyskytuje i slabý provoz aut. Doprava je doporučený průjezd do sídlišť Modřany a Kamý ... [more]

Odbočka do Jinonic Před začátkem Prokopského údolí zahýbá doprava do kopce cesta do Jinonic.

Odbočka Internacionál Odbočka ke areálům ČVUT, Národní technické knihovně a Evropské. Po hlavní Kulaťák.

Odbočka Hodkovičky Rovně podél Vltavy vede široká stezka, kudy jezdí hodně bruslařů. Doleva je možnost do ulice Vltavanů, kde se vyskytuje i slabý provoz aut.

Odbočení tramvaje Směrem do centra přijíždíte sice z kopce po hlavní, ale využijte možnost dát přednost tramvaji. Mezitím začínají v pravém pruhu parkovat auta.

Odbočení Římská Prudká zatáčka s retardérem pod kopcem.

Odbočení do Neklanovy A23: Ve směru od Vltavy odbočení do Neklanovy, krterá je klidnější než Vnislavova.

Odbočovací pruh pro cyklisty Ve směru z centra objíždíte křižovatku Malovanka ulicí Na Petynce a tady odbočíte doprava a pokračujte po chodníkovém pruhu. Stavba vynucena Blankou.

Odbočení do podjezdu Trasa A23 zde zajíždí pod železniční most. Po ulici Na Slupi lze pokračovat rovně směrem na Karlovo náměstí.

Výjezd z betonárky na A2 Vjezd do betonárky, zpomalovací prahy, nepřehledné místo. Přitom by stačilo posunout stezku nebo vrátnici o dva metry... Odbočení z páteřní A2 směrem na Žižkov.

Stojan, OC Chodov Použitelný stojan hned u vchodu.

Vysoké obrubníky Vysoké obruby 2x

Vysoké obruby Vysokým obrubám se lze vyhnout přes trávu.

Obousměrný sjezd z mostu Pro cyklisty legálně zobousměrněné rameno ulice Za Elektrárnou od mostu. Směrem do Stromovky se dá s výhodou pokračovat po chodníku, který vede právě ke konci tohoto ramene (dva metry po vyjeté ces ... [more]

Cykloobousměrka Lidická Od prosince 2011 je Lidická ulice směrem na Anděl legálně průjezdná pro kole. Není nicméně dovolený souvislý průjezd od Palackého mostu na světelné křižovatce se Zborovskou. Legálně je možný ... [more]

Objezd zastávky Za zastávkou vede objezd, ale není příliš potřeba. Na zastávce lidé nečekají, je výstupní.

Stojany, Obchodní náměstí Stojan typu U na náměstí v centru Modřan poblíž zastávek tramvaje a autobusu.

Stojan, Občerstvení Zbraslav

Stojan, Náměstí Republiky V těchto místech se pod Kotvou objevil alespoň nevhodný stojan - drátolam. Velká poptávka po parkování se každodenně na náměstí řeší dopravními značkami a lampami.

Kamenitá cesta ve sjezdu Extrémní nerovnosti, kameny v cestě na sjezdu.

Sulická Hlavní stezka A22 ji kříží přejezdem. Sulickou vedou doporučené trasy na jih. Za mostem jižní spojky odbočuje doporučená trasa na Prahu 4.

Národní třída (**) Hluboká. Eskalátor do vestibulu v úrovni ulice. Po uzavření stanice a následném vystavění Copa centra bude tento eskalátor zkrácen do podzemního vestibulu a bezbariérový přístup bude možný výtahy k ... [more]

Náplavky na Rašínově nábřeží Odbočka z A2 na Palackého náměstí. Odsud doprava na Karlák, rovně k Tančícímu domu či doleva na Anděl.

Frekventovaná pěší zóna A25, A251: Náměstí Republiky - chodci, dlažba. Nejvhodnější průjezd je po pásech jemnější dlažby podél tramvajových kolejí. Pozor chodci kolo na rozdíl od tramvaje neslyší. Buďte ve střehu.

Anděl (Knížecí, **) Hluboká. Pevné schody do vestibulu (severní vestibul je přístupnější).

Křížení železniční trati Pěšina se kříží s železniční tratí k nákladovému nádraží, nutno přenést kolo přes koleje. Provoz je slabý, ale vlaky stále ještě jezdí.

Konec náplavky A2: Konec náplavky za Rudlofinem. Minete odbočující auta a pokračujete po pěší zóně.

Nájezd na náplavku Propojuje náplavku s křižovatkou Výtoň.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/area/page6.html
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.