Donate using PayPal

Cycling in Czech Republik

The local group for this area has not added any information yet - come back soon!

Other areas …

Latest photos of the area

See also a full list of photos in this area.

Z36: Silnice Národních Hrdinů. Přikázaná 30 se zde obecně nedodržuje.

Podjezd A44/Z36 pod Štěrboholskou radiálou.

Cyklostezka A44 ke Slatinám

Křížení A44 a ulice Ke Slatinám

A44: Ulice Nad Vokolky. Provoz v obytné zóně je zklidněn řadou retardér s velmi proměnlivým charakterem (každá je úmyslně jiná).

Křížení A44 a budoucí A236 Křížení A44 a ulice U Továren.

Most přes vlečky v ulici U Továren (aktuální doporučená trasa v ose A236)

U Továren Ulice U Továren

U Továren x Sklářská Křížení doproučených tras v ulici U Továren, na přemostění Průmyslové.

Podjezd Průmyslové Doporučená trasa od Horních Měcholup ke Strašnicím vede po východním chodníku, trasa od staré Hostivaře k Dolním Měcholupům po chodníku západním (setkají se nahoře, v ulici U Továren).

Trasa C12 vede po západním chodníku Švehlovy.

Odbočení do ul. U Potoka Odbočení od Švehlovy do ulice U Potoka pomocí přechodu pro chodce a krátkého úseku po chodníku na budoucí A430.

Ulice U Potoka

Z louky podél Botiče vede 11 ulicí U Břehu, A430 do kopce do ulice U Potoka.

Hráz z citybloků s úzkým průjezdem na ul. Na Břehu.

Ulice U břehu se zde dost ostře láme, držte se podél Botiče.

Začátek lesoparku, U Břehu 11: Začátek ulice U Břehu

Frekventovaná veřejná cesta 11: Cesta pro chodce a cyklisty od Hostivařské nádrže podél Botiče je velmi frekventovaná a vyžaduje ohleduplnou jízdu.

Značená cyklotrasa 11 zde kříží zkratku od Košíku pokračující strmým spoutpáním ke hradišti.

Na hrázi Hostivařské přehrady Křížení cest pro chodce a cyklisty u hráze Hostivařské přehrady.

Oficiální vedení trasy A23 až k bráně koupaliště si lze zkrátit vyšlapanou pěšinou.

Křížení tras před koupalištěm Křižovatka A226 a A23: Za pěkného počasí silná frekvence chodců jak u malé nádrže, tak na chodníku vedoucím k hrázi hostivařské přehrady.

Odbočení A226 Nad nádržkou A226 odbočuje vlevo. Na sídliště (ulicí K Jezeru) se pokračuje přímo.

Začátek ulice K Jezeru. Na vjezdu zvýšený obrubník.

ODbočení ze Staňkovy do ulice Nad Úpadem

Starochodovská x Lažanského Odbočení ze Starochodovské směrem na Chodov do ul. Lažanského tak, abyste se vyhnuli zbytečnému klesání a stoupání na značené A22.

Odbočení C16 z Medkovy do ul. Ke Svatému Izidoru. Medkova ulice nabízí menší převýšení, než průjezd po oficiální A22.

Průjezd vestibulem metra A22, ÚJ-BR: Průjezd vestibulem stanice metra Opatov. Chodci, prostoru je ale dost a ohleduplná jízda není problém.

Rozcestí A22 a A225 Chodov Metro Chodov. Z A22 odbočuje A225. Opatrně mezi chodci, právě místo křížení mají v oblibě kuřáci čekající na autobusy.

A22, C15, C16: Pohled z ulice K Dubu směrem k lávce přes D1.

Ulička mezi domy Ulička pro pěší a cyklisty od metra do ulice Starochodovské.

Napojení A22 (ÚJ-BR) a odbočky směrem na Šeberov. Trasa vzápětí zajíždí do uličky pro pěší.

Sčítač Dukelských Hrdinů Sčítač na ulici Dukelských Hrdinů. Ulice se zde napojuje do nepříjemné křižovatky s nábřežím Kapitána Jaroše. Sčítač nedává věrohodná data, v soboru 10.9.2011 údajně 569 cyklistů.

Dlažba, tramvajové výhybky Strossmayerovo nám. Tramvajová křižovatka, mnoho výhybek, dlažba. Průjezd možný ve všech směrech, ale problémový pro úzké pláště.

Dukelských hrdinů Třída Dukelských Hrdinů poblíž Strossmayerova nám.

Odbočení vlevo z Dukelských Hrdinů Odbočení z Dukelských Hrdinů vlevo do Stromovky. Nepřímo po chodníku a přechodu (zelená), nebo přímo v provozu (jen pro zdatné a přes zákaz, červená).

Přechod přes ul. U Výstaviště Přechod pro chodce před Výstavištěm lze využít pro odbočení z Dukelských Hrdinů do Stromovky. Variantu v provozu znázorňuje červená čára.

Před křižovatkou s ul. U Výstaviště Odbočení z cyklostezky Stromovkou do ulice Dukelských Hrdinů. Červeně protisměrný průjezd v provozu.

Cyklostezka ve Stromovce Cyklostezka A150 směrem od Výstaviště k Planetáriu.

Stoupání tras A165 a 2 od Výstaviště k Ovenecké ulici.

Vyústění do Ovenecké Výjezd ze Stromovky do ulice Ovenecké. Trasa A165.

Jednosměrná cyklostezka Vyústění jednosměrné cyklostezky z Ovenecké do ulice U Akademie.

Přejezd v Ovenecké Jednosměrná stezka v Ovenecké kříží ulici U Studánky.

Provoz v Ovenecké Letenské náměstí, křížení Ovenecké a Milady Horákové. Rameno křižovatky s provozem do ulice Milady Horákové.

Zkratka Dobrovského Odbočení z Ovenecké do Dobrovského zkrátí na trase 2 cestu do Letenských sadů.

OVenecká ulice Ovenecká ulice.

Ovenecká x Letohradská Letohradská x Ovenecká, na trase 2.

Letohradská x Muzejní Letohradská ulice, napojení tras SM-LE a 2.

Průjezd mezi muzeji Trasa SM-LE prochází mezi budovami národního technického a zemědělského muzea.

U Letenského zámečku U Letenského zámečku. Praktická trasa po hraně svahu pokračuje rovně pod hospodu a začíná klesat. Směrem ke Stromovce vede SM-LE. Za pěkného počasí zde chodí hodně lidí.

ODbočka k restauraci. Odbočení cest v Letenských sadech.

Cesta v parku Široká cesta v Letenských sadech.

Odbočení k Čechovu mostu Letenské sady, praktická trasa. V tomto místě odbočuje trasa k Čechovu mostu.

Pěší a bruslaři pod podstavcem Praktická trasa prochází pod podstavcem bývalého Stalinova pomníku. Inlinisté a chodci před podstavcem.

Cykloobousměrka Kosárkovo nábřeží Cykloobousměrka na Kosárkově nábřeží.

Zkratka parčíkem A1 na výjezdu z Kosárkova nábřeží na Klárov.

Klárov, signalizovaný přechod Přechod pro chodce slouží jako vcelku bezpečné křížení Mánesova mostu, nicméně celé řešení je stísněné.

Začátek parku Kampa Začátek parku Kampa. Rychlostní omezení na 10 km/h platí i pro cyklisty!

Protisměrka Šeříková Šeříková je zásadní průjezd na Malou Stranu, 400 cyklistů denně, z toho 200 v protisměru. Ulicí denně projede asi 100 aut. Přesto není možné vyznačit cykloobousměrku...

Most Legií x Janáčkovo nábřeží Pohled z mostu Legií (2/A25) do Vítězné ulice s řadou značených a doporučených odboček. Končí zde cyklopruh z Janáčkova nábřeží.

Levobřežní náplavka Levobřežní náplavka. Oproti A2 na druhém břehu docela kontrast...

Otočka před pláží Sjezd na náplavku vede k neprůjezdné pláži Prahy 5.Zbytečně špatně řešená oblast...

Vjezd na náplavku U botelu Admirál odbočuje budoucí A1 z chodníku Hořejšího nábřeží na náplavku. Směrem dc. možno jet v provozu, nově je zde cyklopruh.

Kočičí hlavy na náplavce Náplavka, chodník a jednosměrná Nábřežní, která je použitelná dc. Pokud si nechcete zc. zajíždět po náplavce, musíte po chodníku.

Konec náplavky Praktická trasa přechází z náplavky na Nábřežní ulici. Ve směru dc možno pokračovat v provozu.

Úzký chodník Úzký chodník ulice Nábřežní u Jiráskova mostu. Ve směru do centra lze jet mezi auty.

Podjezd Nábřežní Podjezd praktické trasy (budoucí A1) pod Jiráskovým mostem.

Z05 na Jiráskův most překoná jeden přechod a odbočí vpravo, X030 směrem na jih přejede oba přechody a klesá také vpravo.

Chodník Masarykova nábřeží Chodník Masarykova nábřeží je na tomto místě zúžený a velmi frekventovaný. Směrem na Jiráskův most můžete jet v provozu.

Jednosměrka Na Moráni Průjezd ulicí Na Moráni. Kdo si troufá, může po tramvaji. Kdo ne, je vlevo chodník.

Karlovo náměstí x U Nemocnice U nemocnice x Karlovo náměstí. Východní strana náměstí je dlážděná.

Ke Karlovu Ke Karlovu x Na Bojišti

Spojnice směrů Ulice odbočuje vlevo směrem Ke Karlovu, chodník podél magistrály použijeme, pokud nechceme jet po dlažbě.

Serpentina na konci Nuselského mostu Úzké a nepřehledné místo na konci cyklostezky na Nuselském mostě. Podobné místo je i na východním chodníku.

Ulice Na Pankráci Budoucí A41 před křížením Na Pankráci a Na Klikovce. Ulice Na Pankráci je zde poměrně frekventovaná.

Ulice Na Pankráci V ulici Na Pankráci jezdí poměrně dost aut. Držte se mimo dveřní zónu, také proto, že zde leckdo rád parkuje ve druhé řadě a usnadní vám to jejich objíždění.

Kolony v ul. Na Pankráci Sjezd ulicí Na Pankráci. Kolony se tvoří ve špičkách a v situaci, kdy není provoz na magistrále plynulý. Pokud chceme pokračovat ke Kongresovému centru, řadíme se do levého pruhu už před křižova ... [more]

Před Arkádami, kolony A41 x A224, křížení ul. Na Pankráci a Hvězdovy. Ve směru do centra lze téměř vždy očekávat kolony. Lze použít chodník, při jízdě v provozu se vyplatí předjet kolonu, protože jinak se pravý pru ... [more]

Budějovická x Na Strži C14, A41: Řazení před křižovatkou s ulicí Na Strži. Tady provoz zhoustne. Vlevo je patrné vedení trasy A26 po chodníku, napojení je možné na přechodu vedoucímu k metru.

Jihlavská, zabočení Zakončení Jihlavské ulice je úzké, nevyhnou se dvě auta. Směrem od Sedlčanské pozor na konci úzkého úseku, zprava zpoza křoví mohou vstoupit na vozovku chodci, kteří vás nečekají.

Křížení ulice, zábradlí. Praktická trasa kříží obslužnou komunikací za věžáky.

Odbočka k Brumlovce Odbočka k Brumlovce od podjezdu pod magistárlou.

Odbočení chodníků Odbočka z budoucí A41 do ul. V. Sedláčka, k Brumlovce. Pozor, odbočující chodník je dřevěný a namoklý silně klouže!

Bus+taxi+cyklopruh v Türkově ulici směrem do centra.

Protisměrka Těšnov Těšnov, ve směru zc. S tramvajemi až k zastávce, pak 30m po chodníku mezi tramvají a jednosměrkou.

Vozovna Kobylisy Tramvajový výtah Nádraží Holešovice / Palmovka -> Vozovna Kobylisy

Můstek A (Vodičkova, **) Eskalátory z nástupiště, pevné schody do vestibulu, někde eskalátor nahoru.

Kolona, pravý pruh Při jízdě z centra silný provoz a často i kolona v Čuprově ulici. Lze se bezpečně držet vpravo.

Stodůlky západ (***) Mělká. Nový západní východ. Eskalátory ze stanice ústí přímo na povrch do pěší zóny. V budoucnu by mělo nedaleko vyrůst záchytné parkoviště s B+R.

Hradčanská Tramvajový výtah Hradčanská -> Petřiny / Bílá Hora. Pozor na tramvaje a otravný semafor.

Sídliště Řepy Výstupní stanice tramvajového výtahu z Anděla.

Blatiny Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Slánská Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Hlušičkova Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Poštovka Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Kavalírka Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Kotlářka Tramvajový výtah Anděl -> Řepy.

Obchodní dům Petřiny Tramvajový výtah Hradčanská -> Petřiny.

Křižovatka s tramvajemi A42, A254: Palmovka - pozor na tramvaje a tramvajové koleje. V létě 2011 tudy byl konečně zlegalizován průjezd. Z Libeňského mostu do ulice Na Žertvách a Zenklovy z centra se jezdí po tramvajovém pás ... [more]

Frekventovaná ulice Voctářova Úsek Voctářovy ulice od Kauflandu po Elsnicovo náměstí bez cyklopruhů.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/area/page3.html
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.