Donate using PayPal

Cycling in Czech Republik

The local group for this area has not added any information yet - come back soon!

Other areas …

Latest photos of the area

See also a full list of photos in this area.

Odbočka pěšiny směr Milíčkovský les a Křeslice.

Křížení cyklostezek u Milíčovského vrchu A216 najíždí na stezku kolem Milíčovského vrchu.

Rozbočení trasy Trasa ÚJ-BR odbočuje dolů k Roztylům.

Ukončení cyklostezky Přechody pro chodce u benzínové pumpy ukončují cyklostezku podél Roztylské ulice.

Přejezd ulice V Parku Horní přejezd pro cyklisty přes ulici V Parku. Musíte zmáčknout tlačítko.

Křížení cyklostezek u podchodu pod Roztylskou.

Přejezd přes ulici V Parku Křižovatka Roztylská a V Parku, A22 jde přes přechod a přejezd, napojení A217, dále vzadu odbočka A225. Přes Roztylskou už vede pouze přechod, efektivnější je projet do ulice Hráského v provozu ... [more]

Zkratka na A22 směrem k lesu.

Křížení ÚJ-BR (Ke Kateřinkám) a A21 A21 od Šeberova se zde napojuje na Formanskou. Kateřinské náměstí je objízdné jednosměrně.

Výjezd A21 na Kateřinské náměstí. Potřeba objet jednosměrku.

A21 mezi Kateřinkami a Šeberovem

A21 na vedlejší silnici mezi Šeberovem a Kunraticemi, asfaltka není zrovna v nejlepším stavu.

Křížení Kunratické spojky A21: Křížení s Kunratickou spojkou. Silný a velmi rychlý provoz (cca 90 km/h). Ani přechod pro chodce severně od křížení (u autobusových zastávek) není příliš bezpečný. Od podzimu 2010 se ... [more]

A213 od ulice V Honu se napojuje na A21.

K Jelenám x Na Knížce Doporučená odbočka z A213 stoupá do zahrádek.

Klikatá rampa do podchodu Klikatý a strmý vjezd do podchodu ulice 5. května

Vjezd praktické trasy do podchodu pod magistrálou.

Odbočení trasy A223 z ulice Na Dílech do ulice na Líše.

ODbočka z A223 Napojení A223 na úsek budoucí A41. Při jízdě po A223 (ulicí Na Líše) z centra pozor na přednost zprava z ulice Na Záhonech - je zde dost špatný rozhled.

ODbočení cyklostezky Na konci ulice Na Líše odbočuje trasa A223 na nový úsek cyklostezky.

Silačská x Severní XI Z plánované A41 odbočují dvě doporučené trasy, jedna na Roztyly, druhá na Chodovec.

Klidná ulice Vedení trasy klidnou ulicí Severozápadní IV.

Průjezd náměstím Průjezd přes Roztylské náměstí je nejlepší provést rovnou přes širokou dlážděnou plochu, navázat do Severozápadní V.

Křížení Boční a Hlavní Křížení praktické trasy vedené I. Boční ulicí a Roztylských sadů.

Retardéra Retardéra v ulici Boční I na cestě do školy. Ve sjezdu dolů nutno zpomalit do kroku nebo skákat, nahoru jde objet.

Křížení tras Jihovýchodní a Boční Konec stoupání ve směru z centra. Odbočíte vlevo do Jihovýchodní IV. Odbočení naznačuje žlutá šipka na asfaltu.

Ve směru do centra pokračuje praktická trasa po vrstevnici k Jihovýchodní IV.

Křížení Jihovýchdní IV a VI Křížení budoucí A222 a doporučené trasy starým Spořilovem.

křížení dop. tras Jihovýchodní Křížení A222 a doporučené trasy starým Spořilovem

Přechod na vyústění Lešanské Vjezd ze Spořilova směrem k Türkově. Jsou naznačené průjezdy jak na levý chodník, tak klička pro zapojení se do provozu (pochopitelně na zelenou). Částečně vysoké obrubníky.

Chodník Praktická trasa prochází zastávkou autobusu. Buďte ohleduplní, nebo jeďte alternativně po silnici (dolů to nebývá problém).

Türkova x Archivní Křížení A225 plánované A227. A225 zde přechází na světelné křižovatce ulici Türkovu.

Cyklostezka Klid na cyklostezce bez návazností.

Chodník Cyklostezka se změní v chodník frekventované čtyřproudovky Türkovy.

Křižovatka cest Z cyklostezky lze odbočit k přechodům pro chodce pod mostem.

Kruhový objezd pod Türkovou Trasa X081 kříží ulici Türkovu pomocí několika přechodů pro chodce při kruhovém objezdu. Troufáte-li si, můžete projet s auty.

Konec cyklostezky Cyklostezka podél areálu Mercedes končí u ulice Klíčovy.

Průjezd autobusovou zastávkou Doporučený chodník prochází autobusovou zastávkou. Buďte opatrní.

Zabočení do podchodu Ostré zabočení do podchodu pod ulici Mírového Hnutí

Značená trasa A41 zde odbočuje.

Trasa A41 zde vede po hrázi vodní nádrže. Vjezd aut je znemožněn brankou.

Vjezd trasy A41 na ulici K Horkám. Po vjezdu se ihned řaďte do levého pruhu, abyste mohli odbočit. Alternativně lze překřížit ulici K Horkám a pokračovat po vyjeté pěšíně směrem k lesu.

Světelná křižovatka K Horkám x Mírového hnutí A41: Nepříjemná křižovatka K Horkám x Mírového hnutí. Obtížné odbočení vlevo v provozu. Doporučuje se objet tuto křižovatku po pěšině lesem.

Provoz v ul. Mírového hnutí Trasa A41 vede v tomto úseku po frekventované ulici Mírového hnutí. Alternativně lze jet lesem.

Rozcestí páteřních tras na Jižním Městě Křižovatka hlavních městských cyklotras A22 a A41 v centrálním parku Jižního Města.

Stezka A22 / greenway Praha - Wien v centrálním parku sídliště Opatov

A22, odbočení do ulice Křejpského a dále na Újezd.

Milevská x Na Strži Křížení trasy Z26 (chodník ulice Na Strži) a spojky od Budějovické na Kavčí Hory Milevskou ulicí.

Křižovatka Humpolecké a Za Zelenou Liškou.

Ve směru z Brumlovky na Kavčí Hory se pokračuje Humpoleckou, zleva přijezd od Kavčích Hor.

Z Neveklovské vlevo do U Nových domů III.

Jednosměrky na trasa Kavčí Hory - Brumlovka, průjezd každým směrem jinou ulicí.

Ulice K Sídlišti.

Ulice V Rovinách.

Jeremenkova x Na Strži Křižovatka ulic Jeremenkovy a Na Strži při pohledu od Pánuškovy. Většina spojnic využívá blízký přechod.

Chodník za sídlištěm u ulice Panuškova spojuje Pankrác s Braníkem s starou Krčí

Odbočení trasy A224 z Hudečkovy na chodník směrem k Jeremenkově.

Trasy z Krče a Braníku se sbíhají na ulici Antala Staška, aby odbočily směrem na Pankrác do Hudečkovy.

Lávka nad Hořejším rybníkem Křižovatka tří významných směrů na konci cyklostezky Rokytka. Trasa 1 Kyje - Žižkov, trasa A43 Hloubětín - Hrdlořezy a alternativa trasy A26 Vysočany - Kyje - Černý Most

Schodiště ze stezky Rokytka na A26 Toto schodiště je oficiální pokračování trasy A26 z cyklostezky Rokytka. Pohodlnější možnost (asfaltový chodníček) se nachází asi o sto padesát metrů jižněji.

Freyova x Ocelářská Křižovatka Freyovy a Ocelářské z lávky. Přechod pro chodce přes Freyovu vede ke staré stezce podél Rokytky. Součást objížďky lávky.

V Olšinách x Dobročovická Konec cyklopruhu V Olšinách. Odbočení vlevo k Novostrašnické a dále na Depo Hostivař. Vpravo odbočení přes Dobročovickou a V Rybníčkách na Skalku nebo do Hostivaře.

Cyklopruh Cyklopruh V Olšinách zc., Před kruhovým objezdem se nebojte zařadit doprostřed pruhu ještě než skončí piktokorodor.

Chodník - pro vyhnutí se provozu Severní chodník ulice V Olšinách - pokud se chcete vyhnout dvojici křižovatek zde.

Cyklopruh Cyklopruh V Olšinách zc., před zastávkami Strašnická.

Rampa z podchodu Rampa vychází z podchodu ulice V Olšinách. Za rampou buďte opatrní na chodce.

Chodník Chodník před podchodem pod ulicí V Olšinách. Opatrně, chodci.

Podchod pod ul. V Olšinách Podchod vedoucí k metru Strašnická je velmi frekventovaný a úzký, doporučujeme vést kolo.

V Olšinách x Bačvárská Křížení ulice V Olšinách a Bečvářovy. Pro převedení kola lze použít nový přechod pro chodce.

Vymlácená vozová cesta Cesta na budoucí A43 Hloubětín - Hrdlořezy je značně vymlácená, patrně vlivem nedávného těžšího provozu. Za mokra velké kaluže.

Křéžení Koněvovy Křížení frekventované Koněvovy ulice bez semaforu a přechodu.

Schodiště do Lukášovy A25, první odbočení od tunelu ve směru od Krejcárku do ulice Lukášovy vede po dvousegmentovém schodišti, s rampami pro kočárek.

Přechod přes Sokolovskou Výjezd od Palmovky do parku pod Koulí. Sokolovskou lze křížit po světelném přechodu, k Palmovce lze sjet stejnojmennou ulicí.

Konec cyklopruhu A255, Českomoravská dc. Cyklopruhy končí před řazením do světelné křižovatky.

Cyklopruh A255, Českomoravská ulice zc. Před odbočením k Aréně cyklopruh na chvíli přestává.

Přerušený cyklopruh A255, Českomoravská doc. V řadících pruzích u světelné křižovatky k Aréně cyklopruh mizí.

Cyklopruh A255 - Českomoravská dc., cyklopruh u ulice Na Harfě.

Přechod přes Českomoravskou Křižovatka před Libeňským nádražím. Na ulici Českomoravské už jsou cyklopruhy.

Konec původní stezky - objížďka lávky Vyústění staré stezky na chodník ulice Freyovy. Za přechodem pro chodce lze pokračovat po levém břehu Rokytky. Součást objížďy při vyloučení lávky.

Chodník Chodník podél Freyovy v místě bývalých zastávek Harfa.

Přechod na chodníku Chodník podél Freyovy, přechod ulice Na Harfě.

Sjezd z Mladoboleslavské na chodníček podél přivaděče na Kbelskou. Pozor na obrubníky.

Sjízdný a naprosto pustý chodník podél ulice Kbelské.

Slepé vyústění ulice Nad Klíčovem do ul. Kbelská. Ve směru na Letňany pokračujeme po chodníčku vlevo.

Přechody přes Kbelskou Vyústění sjezdu z Kbelské na Mladoboleslavskou. Dva obrubníky. Pozor na auta dobržďující z rychlostní komunikace.

Úzké místo na autobusové zastávce u ul. Mladoboleslavské.

Napojení Beladovy na Mladoboleslavskou Vyústění ulice od metra Letňany na Mladoboleslavskou. Využijeme jižní chodník Mladoboleslavské.

Prosecká x Beladova Křížení Tupolevovy a Prosecké. Vpravo odbočení k B+R, vlevo směr Kbely.

Tupolevova x Beranových Křížení Tupolevovy a Opočenské. Směr na Prosek po cyklostezce, směr na metro Letňany povinně, ale zbytečně po cyklostezce. Na Kbely lze odbočit po přechodu vlevo a použít komunikaci před výstaviš ... [more]

Tupolevova ulice, závěr je společný pruh pro bus a cyklo.

Tupolevova ulice, vyústění Bukovecké.

Cyklopruh Tupolevova ulice, dopravní hřiště na křížení s Rýmařovskou.

Kruhový objezd na Tupolevově Tupolevova ulice, velký kruhový objezd. Nebojte se držet uprostřed jízdního pruhu.

Provoz na Tupolevově A280, Z40, X175: Silný provoz na Tupolevově.

Odbočení A258 z ulice Národních Hrdinů Odbočení A258 na Xaverov.

Rozvětvení A258 a A259 Odbočení A259 směrem na Vinice.

Rozcestí A44 a A25/14 Za mostkem přes Rokytku odbočují vlevo trasy A44/Z36 směrem na Černý most. A25/14 zůstává na hlavní.

ODbočení ulice V ráji Trasa A25 (14) odbočuje na Hostavice a centrum.

Křížení A25 a A44 Odbočení na Hostavice.

We welcome your feedback, especially to report bugs or give us route feedback.

My comments relate to: *


Your comments: *
URL of page: * https://praha.cyclestreets.net/area/page2.html
How did you find out about CycleStreets?:
Your name:
Our ref: Please leave blank - anti-spam measure

* Items marked with an asterisk [*] are required fields and must be fully completed.